Kategoria: Blogi

Itseohjautuvuus – autiomaalla näkyvä keidas vai sittenkin vain kangastus?

Itseohjautuvuus, agiilit toimintatavat, ketterä kehitys, Teams of teams ja monimuotoiset työskentelytavat ovat hyvä alku nykyajan muotisanoille ja ilmiöille organisaatiossa. Sanomattakin lienee selvää, että kaikki nämä ovat oikeasti erittäin toivottuja ja hyviä asioita, mutta arjen todellisuus ja organisaatioiden valmius näiden toteuttamiseksi ei ole useinkaan vielä tätä päivää.

Etätyöt ja digiloikka – onnentuoja vai viejä?

Kevät 2020 tullaan maailman historian ajan muistamaan koronaviruksesta. Käytännön työelämään se toi mukanaan muutoksia ja erilaisia käytännön järjestelyjä. Ajauduimme tilanteeseen, jossa uusia työvälineitä piti ottaa nopeasti käyttöön. Viimeistään nyt kohtasimme tosiasian, että työtapojen muutos on väistämätön.

MIKSI STRATEGIA EI REALISOIDU TEKEMISESSÄ?

Jos strategia ei ole toteutuakseen, ei se tavallisesti johdu siitä, että valitttu strategia tai sen kuvaus olisi väärä. Kompastuminen on lähes varmasti tapahtunut arjen tekemisessä. On toki mahdollista, että ongelmana on ollut väärät olettamukset markkinatilanteesta, omista kyvykkyyksistä tai toimintaympäristössä tapahtuvista odottamattomista muutoksista. Tämän vuoksi nyt jos koskaan strategiatyön pohjalla tulee olla laadukas skenaariotyöskentely.

Tekoälyä ihmislähtöisesti

Uusien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen yrityksissä on tärkeää, jotta ne voivat selviytyä nykyajan kilpailuympäristössä. Tekoäly on yksi teknologia, joka on viime vuosina saanut paljon huomiota osakseen.

Neljä askelta palvelevaan johtamiseen

Vaikka kuinka puhutaan siitä, että Taylorismin aikana oli mahdollista johtaa ihmisiä asemaan ja auktoriteettin vedoten, ei liene koskaan ollut aikakautta, jolloin tätä olisi pidetty parhaana johtamisen muotona.

Tekoäly hoi, älä jätä!

Viime vuosina tekoälystä on muodostunut termi, jonka lähes kaikki ovat kuulleet, mutta samaan aikaan monet vielä miettivät, mitä se on tai missä sitä voidaan hyödyntää. Yrityksissäkin mietitään sitä, miten siitä voidaan liiketoiminnallisesti hyötyä.

3 tapaa tuhota lupaavinkin projekti

Koska 70 % projekteista epäonnistuu toteutuksessa lienee hyvä tehdä pieni listaus miten epäonnistumisprosentti nostetaan täyteen 100 prosenttiin.

Miksi merkityksellä on merkitystä– johtamisessakin

Ajoittain huomaan ihmetteleväni, kun omaa työtään 8-16 asenteella tekevät henkilöt, jotka välttelevät kaikkea vastuuta ja ylimääräistä tekemistä, kertovat innostuksesta palavin silmin miten he työn ulkopuolella tekevät jotain vapaaehtoisprojektia tai isoa projektia kotona. Siinä ei lasketa työn määrää, hikipisaroita eikä tunteja. Luovuuskin pääsee valloilleen ja suoriutuminen on huipputasolla – jotain muuta kuin palkkatyössä on totuttu näkemään.